Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από φοιτητές στις κατά τόπους Εφορίες, για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος.

Σύμφωνα με το νόμο, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των φοιτητών εφόσον αυτοί οι τελευταίοι φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού καθώς και σε σχολές του πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η ελληνική ιθαγένεια ή η ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, η μίσθωση κατοικίας λόγω σπουδών σε πόλη άλλη από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το επίδομα μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, είναι ορφανοί και από τους δυο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

newsbeast.gr