Το θέμα της επέκτασης του ΧΥΤΑ Αμαρίου και την προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συζήτησαν μεταξύ άλλων τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης που συνεδρίασαν υπό την προεδρία του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή.

Η επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα γνωμοδότησε θετικά υπό όρους όσον αφορά την μονάδα επεξεργασίας ώστε το έργο να είναι σύμφωνο με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και να εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑΚ που εκπονείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Θετικά γνωμοδότησε η επιτροπή και για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του πρώην δήμου Πελεκάνου νυν δήμου Κανδάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.