Η εισαγωγή 75 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το εαρινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2011 – 2012.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από σήμερα έως και 03-02-2012 εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτήριου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 20-02-2012.

Στο ΙΕΚ θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες.

1. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (Α εξ.)

2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Γ εξ.)

3. Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου (Α εξ.)

Πληροφορίες στο ΙΕΚ Ηρακλείου. Διεύθυνση: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 Τ.Κ 71304. ΤΗΛ.: 2810 256049 & 2810254653.