Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι θα προσληφθούν ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των παρακάτω μουσικών ειδικοτήτων στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, για την κάλυψη των αναγκών του ωρολογίου προγράμματος.

Κόρνο: (4 ώρες)
Τρομπόνι: (4 ώρες)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Επικυρωμένο φωτ/φο σπουδών.
2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επίσημο έγγραφο όπου να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου.

goodnet.gr