Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης μπορεί παρέχει έντυπο υλικό και εκτεταμένη πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της, τα θεσμικά της όργανα.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, www.europa.eu/kids-corner μπορείτε παίζοντας παιγνίδια, απολαμβάνοντας βίντεο, κόμικς και κουΐζ, οι μαθητές, οι έφηβοι, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες να μαθαίνουμε τα δικαιώματα μας, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα.

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, ενθαρρύνει και στηρίζει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των μαθητών, των Δημοτικών - Γυμνασίων -Λυκείων της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των άλλων τοπικών Φορέων, πάνω σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του Ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου.

Άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες όπως, www.europa.eu , www.ec.europa/ellada προσφέρουν σύνδεση και πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές για ευρεία ευρωπαϊκή πληροφόρηση.

Εξάλλου το έτος 2012 έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έτος «Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών». Η ενεργοποίηση των ατόμων τρίτης ηλικίας, η συμμετοχή τους στα κοινά και ο σεβασμός μεταξύ των γενεών, είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκονται μέσα στους στόχους της ΕΕ.

Το Europe Direct στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.