Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή των τσιμεντενέσεων του αρδευτικού έργου της Μαλαύρας, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του αντλούμενου νερού για τις καλλιέργειες της περιοχής και την τροφοδότηση ποιοτικότερου νερού στο φράγμα Μπραμιανών Ιεράπετρας.

Το έργο που ήταν σταθερό αίτημα των αγροτών της περιοχής, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ειδικά σε μια περίοδο με οικονομικές δυσχέρειες. Οι πηγές Μαλαύρας σύμφωνα με τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, τροφοδοτούν και εμπλουτίζουν το φράγμα με 5 έως 5,5 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως.

Το έργο «Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής του Διαφράγματος-Πέτασμα τσιμεντενέσεων πηγών Μαλαύρας Λασιθίου» με προϋπολογισμό 827.000,00 ευρώ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) από Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίηση της κατασκευής του έργου δρομολογήθηκε ύστερα από τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Μελετών και κατασκευών του ΥΠΑΑΤ.

 Το έργο δημοπρατήθηκε στις 9-11-2010. Η κατασκευή του έργου, ανατάθηκε στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,01% και στις 2-5-2011 υπογράφτηκε το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό με ανάδοχο κατασκευής του δημόσιου αυτού έργου.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό το τελικό ποσό είναι 421.687,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των κονδυλίων και του ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε στους 12 μήνες που σημαίνει ότι αυτό θα ολοκληρωθεί στις 2-5-2012.

Μέχρι και το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του εργοταξίου από ένα μεγάλο όγκο κατολισθήσεων και αποκαταστάθηκε ένα μεγάλο μέρος του χερσαίου χώρου. Σύμφωνα με τον υπεργολάβο κ. Δημήτρη Διαμαντάκη, υπεύθυνο Τεχνικής Εταιρείας Γεωτρήσεων, οι τσιμεντενέσεις για την στεγανοποίηση θα γίνουν από την αρχή σε όλο το μήκος μπροστά από το μέτωπο των πηγών για απομόνωση του καθαρού νερού από την θάλασσα.

Παραμένουν οι πληγές στη λιθορριπή

Τα μανιώδη κύματα από τις θαλασσοταραχές που προκαλούνται από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην παραλία της Μαλαύρας. Το τοπίο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στις πηγές θυμίζει σήμερα βομβαρδισμένο τοπίο! Η σφοδρή θαλασσοταραχή που έπληξε προ τετραετίας τις βόρειες ακτές της Κρήτης, είχε σαν συνέπεια να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε πολλά λιμενικά έργα και εγκαταστάσεις.

Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια στη πράξη για αποκατάσταση των ζημιών. Συνέπεια οι τελευταίες θεομηνίες να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τις πληγές που έχει υποστεί η λιθoρριπή που θωρακίζει το έργο.

Οι θαλασσοταραχές των τελευταίων χρόνων ξήλωσαν σαν ντόμινο τους ογκόλιθους στο ανατολικό τμήμα της ακτής, κοντά στον κακόφημο βράχο, και στη συνέχεια άρχισε η διάλυση του χερσαίου χώρου. Αυτή ήταν η αρχή. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια αποκατάστασης του έργου με αποτέλεσμα να παραμένουν οι πληγές στην λιθορριπή.

Κίνδυνος από αδέσποτες αίγες!

Ένας μεγάλος δεύτερος κίνδυνος, έχει προκληθεί από τις αδέσποτες αίγες που βόσκουν στα πρανή της Μαλαύρας χρόνια τώρα και προκαλούν λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους κατολισθήσεις, με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού επισκεπτών και εργαζομένων στον χώρο. Παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων του Καβουσίου και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, οι αδέσποτες αίγες δεν έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Είναι ένα ερώτημα, μέχρι πότε οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στα θέματα ανεξέλεγκτης και ανεπητήρητης βόσκησης θα μπορούν να ανέχονται μια τέτοια κατάσταση και θα αφήνουν να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές!

Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης