Σε ισχύ τέθηκε από 1ης Ιανουαρίου του 2012 κανονισμός του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που προβλέπει χορήγηση επιπλέον βοηθήματος τοκετού και για τις άγαμες κόρες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Ταμείου.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ασφαλισμένος διαμαρτυρήθηκε στην ανεξάρτητη αρχή, επειδή η άγαμη ανήλικη κόρη του, ασφαλισμένη, ως μέλος οικογενείας, δεν έλαβε βοήθημα τοκετού.

Το αίτημα του πατέρα δεν είχε γίνει δεκτό, όπως επίσης και η ένστασή του, με την αιτιολογία ότι η χορήγηση του βοηθήματος τοκετού προβλέπεται μόνο για συζύγους και όχι για τα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που ασφαλίζονται στο ίδρυμα ως μέλη οικογένειας.