Στη θέση του α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανεξελέγη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Σταυρακάκης.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της διεξάγουν την οικονομική τους πολιτική κατά τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών Μελών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να υποστηριχθεί μια αρκετά ανεπτυγμένη περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, η οποία αλληλεπιδρά με άλλους τομείς πολιτικής, ιδίως τους τομείς της έρευνας, της ενέργειας και των μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Μετά την επανεκλογή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου η επανεκλογή μου στη θέση του Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη, τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη την ΕΕ. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της συγκεκριμένης επιτροπής είναι πολλαπλές, με προεξέχουσα την υιοθέτηση του νομοθετικού πακέτου για τη Πολιτική Συνοχής για μετά το 2013, δηλαδή τα μελλοντικά ΕΣΠΑ, μέσω πιο στοχευόμενων επενδύσεων, και που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-Μελών.

Στο πλαίσιο των νομοθετικών μας αρμοδιοτήτων, ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, στοχεύουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής ώστε να αποτελέσει αυτή μια ισχυρή βάση που θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού κάθε περιφέρειας και θα εγγυάται τη συνοχή στο εσωτερικό της ΕΕ».