Σε συντονισμό των κινήσεών τους προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες εξοπλισμού φωτοβολταϊκών, προκειμένου να διεκδικήσουν με οργανωμένο τρόπο την υιοθέτηση ενός «μπόνους» στις ταρίφες των επενδυτών που χρησιμοποιούν προϊόντα από την εγχώρια βιομηχανία.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επιχειρήσεις που παράγουν πάνελ, βάσεις στήριξης, trackers κ.λπ. Ήδη έχει ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει διατυπώσει την πρόθεσή του να εντάξει μια τέτοια πρόβλεψη στις αλλαγές που ετοιμάζει σχετικά με τις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών, και οι οποίες αλλαγές θα εξαγγελθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μία από τις προτάσεις που συζητούνται, για παράδειγμα, είναι να μην μειωθούν οι ταρίφες για όσους χρησιμοποιούν εγχώριο εξοπλισμό.

Ωστόσο τα ανοιχτά θέματα είναι αρκετά και καθοριστικά. Αφορούν κυρίως δύο πράγματα: Αφενός μεν τη νομική υποστήριξη μιας τέτοιας ρύθμισης, αφετέρου δε τις λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα προϊόντα για να θεωρηθούν εγχώρια και να τύχουν της ευνοϊκής αντιμετώπισης και το ποσοστό που πρέπει να καλύπτουν στο σύνολο της επένδυσης.

Όσον αφορά τη νομική υποστήριξη, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των ελληνικών επιχειρήσεων που πήρε την πρωτοβουλία, βρίσκεται σε επαφή με το δικηγορικό γραφείο «Μεταξάς και συνεργάτες» που έχει ήδη διατυπώσει γνωμάτευση ότι είναι δυνατή με βάση το κοινοτικό δίκαιο η υιοθέτηση μιας τέτοιας ρύθμισης. Η γνωμάτευση αυτή έχει ζητηθεί από το γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου και βρίσκεται στα χέρια του.