Επιστολή στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ Γιώργο Ανωμερίτη έστειλε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με θέμα τα προβλήματα που απασχολούν τις εταιρείες πλοιοκτησίας και διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων.

Το προεδρείο του Συνδέσμου ζητάει να καθοριστεί συνάντηση προκειμένου να επιλυθούν πλείστα εξ αυτών και μέσω του διαλόγου να δρομολογηθούν σωστά και γρήγορα σχετικές αποφάσεις.

Ο ΣΕΕΝ κατέγραψε τους άξονες για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας εστιάζοντας σε 9 σημεία

Ειδικότερα:

1. Με την κατάργηση του cabotage για τα κρουαζιερόπλοια που δεν φέρουν κοινοτική σημαία μπορούμε να πούμε ότι επετεύχθη η ρύθμιση από την Πολιτεία επί ενός σοβαρού θέματος, ύστερα από πολλά χρόνια αγώνα. Ήταν μεγάλη ανάγκη να γίνει αυτή η ρύθμιση που ελπίζουμε ότι θα φέρει ανάπτυξη στον τουρισμό, με την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων τρίτης γενιάς στον Πειραιά και τους άλλους λιμένες της χώρας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι, τώρα που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για εφαρμογή της νέας ρύθμισης, είναι ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις – απόψεις των ενδιαφερομένων εταιρειών κρουαζιερόπλοιων, όσον αφορά τα σημεία εκείνα που χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων στις εκτελεστικές πράξεις – Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να καταλήξει το όλο θέμα σε έναν ευέλικτο τρόπο εφαρμογής, που θα είναι πράγματι ελκυστικός και δεν θα υπολείπεται των αντίστοιχων άλλων ανταγωνιστριών ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα αυτών της ανατολικής Μεσογείου.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις του Άρθρου πρώτου του σχετικού Νόμου, καθώς και αυτών που περιέχονται στις ΚΥΑ που ακολούθησαν, όπου περιγράφεται η προσκόμιση διαφόρων αποδεικτικών εγγράφων – πιστοποιητικών, προκειμένου για την υπογραφή της προβλεπόμενης Σύμβασης μεταξύ ενδιαφερομένης εταιρείας και Υπουργείου. Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι περιττές, ασυνήθιστες με πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, κατάσταση που δεν ευνοεί το κλίμα και δεν προκαλεί το ενδιαφέρον εκ μέρους των διαχειριστριών εταιρειών κρουαζιέρας.

2. Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, όσον αφορά την περίπτωση απασχόλησης των κρουαζιεροπλοίων, αλλά και των άλλων κατηγοριών επιβατηγών πλοίων, ώστε να ξεφύγουμε από τα μέχρι τώρα όρια Απριλίου – Οκτωβρίου, εκμεταλλευόμενοι ενδιαφέροντα και περιοχές της νησιωτικής χώρας, προκειμένου να τονωθεί περισσότερο η αγορά, ιδιαίτερα στα νησιά μας, προς όφελος της δραστηριότητος όλου του πλέγματος χερσαίου και θαλάσσιου τουρισμού, της απασχόλησης των εργαζομένων και γενικότερα τη εθνικής οικονομίας.

3. Η πύκνωση των αεροπορικών συνδέσεων απευθείας με το εξωτερικό και ιδιαίτερα με την Αμερική. Είναι γεγονός ότι ύστερα από μακρά περίοδο επανήλθε η ροή Αμερικανών τουριστών, προς την Ελλάδα. Είναι ανάγκη αυτήν την τόσο θετική εξέλιξη να την εκμεταλλευτεί η χώρα μας, καταβάλλοντας προσπάθειες εξυπηρέτησης των Αμερικανών τουριστών που όλο και περισσότεροι επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας, μεγάλο μέρος των οποίων χρησιμοποιούν τα πλοία του κλάδου μας για τις περιηγήσεις τους στον Ελλαδικό χώρο.

4. Η διεύρυνση ωρών λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα με τους επιβάτες τουρίστες των ελληνικών πλοίων τα οποία, στις προσεγγίσεις τους σε λιμένες τουριστικών περιοχών, δεν μπόρεσαν σε ημέρες αργίας ή άλλες ώρες εργασίμων ημερών να επισκεφθούν τους χώρους αυτούς.

5. Η απελευθέρωση από την υποχρεωτική πλοήγηση στους λιμένες των κρουαζιεροπλοίων διεθνών πλόων. Το θέμα έχει τεθεί υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και στο παρελθόν και επιβάλλεται να μελετηθεί άμεσα προκειμένου να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στους λιμένες της χώρας και ιδιαίτερα της νησιωτικής. Πρέπει να τονίσουμε ότι το ισχύον καθεστώς καθιστά υποχρεωτική την πλοήγηση των πλοίων στους λιμένες, μόνο στις περιπτώσεις που υπηρετεί ο πλοηγός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όπου υπηρετεί σήμερα πλοηγός υπάρχουν και πραγματικές ανάγκες πλοήγησης για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας. Επισημαίνεται αυτό για να γίνει κατανοητό ότι σε πολλούς άλλους λιμένες της χώρας που υπάρχουν ανάγκες πλοήγησης, δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα γιατί οι πλοίαρχοι οδηγούν τα πλοία χωρίς την παρουσία πλοηγού.

6. Η μελέτη όσον αφορά το berthing allocation, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων.

7. Η εφαρμογή πολιτικής στον καθορισμό του ύψους των λιμενικών τελών, που πρέπει να μείνουν σταθερά και σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζονται όροι προσέλκυσης των πλοίων στους ελληνικούς λιμένες.

8. Η μελέτη εξασφάλισης δυνατότητας τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των πλοίων κατά τη διάρκεια παραμονής των στους λιμένες και σε ιδιαίτερα σε αυτόν του Πειραιά και στα άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

9. Η προσπάθεια ανάπτυξης λιμενικής υποδομής και σε άλλα λιμάνια, της νησιωτικής κυρίως χώρας, στα οποία υπάρχουν ενδιαφέροντα για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων.