Τα νέα πρότυπα που θα ισχύσουν από το 2012 για τις όρνιθες ωοπαραγωγής θα πρέπει να ισχύσουν και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η αγροτοσυνδικαλιστική οργάνωση Copa Cogeca.

Σε συνάντησή του με την ουγγρική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Πέκα Πέσονεν, δήλωσε σχετικά με την κατάργηση των συμβατικών κλωβοστοιχιών: «Η κοινοτική εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στις εισαγωγές.

Καθώς ορισμένοι αγρότες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για την ευζωία των ζώων στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις μπορεί να εξαφανιστούν τελείως λόγω της νέας κοινοτικής οδηγίας [για τις όρνιθες ωοπαραγωγής].

Η Copa-Cogeca καλεί την Ε.Ε. να επεκτείνει το καθεστώς προώθησης ώστε οι καταναλωτές να πληροφορηθούν για τα θρεπτικά οφέλη των αυγών».


Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση της Ε.Ε. για τα οφέλη απο την απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις ωοπαραγωγές όρνιθες.

Επιπλέον, ο κ. Πέσονεν αναφέρθηκε στον παραγωγικό ρόλο των Ευρωπαίων αγροτών: «Η ευρωπαϊκή γεωργία, από κοινού με τον αγροδιατροφικό τομέα, αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους οικονομικής τομείς, με συνολικό τζίρο περίπου 1.270 δισ. ευρώ, ενώ παρέχουν πάνω από 40 εκατ. θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές.

Πέραν του οικονομικού τους ρόλου, οι Ευρωπαίοι αγρότες εκτελούν προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαχειρίζονται τη γη κατά βιώσιμο τρόπο στις μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν 38 εκατ. εκτάρια. Αυτό όχι μόνο συμβάλλει στην ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών σε όφελος των 150 εκατ. κατοίκων τους, αλλά φέρνει και σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό. Τα τρία τέταρτα των τουριστικών καταλυμάτων στην Ε.Ε. βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.»

Ενόψει όλων αυτών, η Copa-Cogeca τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής Κοινής Αγροτικής Πολιτκής με επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. «Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές της αγροτικής πολιτικής στη μελλοντική ΚΑΠ και ζητούμε η εξισωτική αποζημίωση να παραμείνει στο δεύτερο πυλώνα. Επιπλέον απαιτούνται νέα κριτήρια οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών», τόνισε ο κ. Πέσονεν.