Το «τέλος εποχής» για την λειτουργία της ΒΙΟΧΥΜ στο ιδιόκτητο οικόπεδό της στην συνοικία Πασακάκι των Χανίων, δρομολογήθηκε. Όπως παρουσιάζει σήμερα το Flashnews.gr, η αρμόδια διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ενέκρινε την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την μετεγκατάσταση της ΒΙΟΧΥΜ, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Κυδωνίας-Κισάμου, στην θέση Συκολιά της Αγυιάς.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός η Χανιώτικη συνεταιριστική βιομηχανία χυμοποίησης θα απεγκλωβιστεί από τον πολεοδομικό ιστό της πόλης των Χανίων και θα μεταφερθεί στον τόπο παραγωγής των εσπεριδοειδών.

Αφετέρου θα αξιοποιηθούν οι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις συσκευασίας εσπεριδοειδών και όχι μόνο της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Χανίων.Υπενθυμίζεται πως η ΒΙΟΧΥΜ, απο την ίδρυσή της το 1956 απο παραγωγούς των Χανίων, στεγάζεται στο ιδιόκτητο οικόπεδο των 9 στρεμμάτων στην συνοικία Πασακάκι, το οποίο - τότε - ήταν εκτός πόλης αλλά σήμερα βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού.

Η απόφαση

Όπως αναγράφεται με την απόφαση που υπογράφει η Γενική Δ/ντρια Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης κα Αικατερίνη Τσουκαλά:

« Γνωμοδοτεί. Θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μετεγκατάσταση –Εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας Χυμών ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε» στην θέση «Συκολιά» ,εκτός ορίων οικισμού Όαση Δήμου Χανίων.

Το έργο περιλαμβάνει την μετεγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής φυσικών Χυμών και συμπυκνωμένων-ζαχαρούχων από φρούτα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μονάδας συσκευαστηρίου εσπεριδοειδών –ελαιοδεξαμενές της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Χανίων .

Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 27648,00μ2 στο οποίο υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 8285,74 μ2

Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ως προς την πρώτη ύλη (φρούτα όπως πορτοκάλια,λεμόνια , μανταρίνια κλπ) υπερβαίνει τους 50τ/ημέρα φτάνοντας τους 250τ/ημέρα σε περιόδους μέγιστης παραγωγής.

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια ,το στάδιο της χυμοποίησης και αυτό της τυποποίησης προκειμένου να παραχθούν φυσικοί και ζαχαρούχοι χυμοί ……

Για την προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

1) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Για το εξεταζόμενο έργο υπάρχει συμφωνία από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο αφορά το επιτρεπτό της χρήσης.

2) Τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, συσσωρευτική δράση, χρήση φυσικών πόρων, παραγωγή αποβλήτων, ρύπανση και οχλήσεις, κίνδυνο ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον). Ο χαρακτήρας της εν λόγω μονάδας συνάδει με το γεωργικό χαρακτήρα της περιοχής (κάμπος Αγυιάς)

3) Η περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο (χρήσεις γης, φυσικοί πόροι, αφομοιωτική ικανότητα του περιβάλλοντος, ευαίσθητες περιοχές, κλπ.) Η περιοχή εγκατάστασης του χώρου δεν εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καταφυγίου άγριας ζωής , ενώ δεν επηρεάζονται οι φυσικοί βοσκότοποι και οι υπάρχουσες καλλιέργειες.

4) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (έκταση επιπτώσεων, μέγεθος, πιθανότητα και συχνότητα εμφάνισης, αναστρεψιμότητα, διάρκεια, πολυπλοκότητα).

5) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος.

6) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα. Από τη λειτουργία του έργου αναμένεται να επέλθουν θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένου ότι άμεσα τα γεωργικά προϊόντα της περιοχής (κάμπος της Αγυιάς) θα προωθούνται για επεξεργασία (συσκευασία χυμοποίηση- τυποποίηση) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή.

Ταυτόχρονα με την μετεγκατάσταση θα ανακουφιστεί σημαντικά η συνοικία «Πασακάκι» αλλά και η γύρω περιοχή της πόλης των Χανίων στην οποία σήμερα δραστηριοποιείται η εν λόγω εταιρεία.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]