Έως τις 25 Ιουλίου 2012 παρατείνεται η απαγόρευση του short selling στο ΧΑ, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η πλήρης ανακοίνωση της Ε.Κ. έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 608η/26.1.2012 συνεδρίαση του, αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μέχρι την 25η Ιουλίου 2012.

Επισημαίνεται ότι η Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συντομότερου επαναπροσδιορισμού της στάσης της στο εν λόγω ζήτημα, σε συνεργασία με την ESMA και τις εποπτικές αρχές Γαλλίας Ιταλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Βελγίου».


zougla.gr