Μόλις 114 άδειες αλιείας θα χορηγηθούν φέτος από το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για την αλιεία του τόνου στην χώρα μας από 299 που ήταν το 2008 και 256 το 2010. 
 
Όπως ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου του υπουργείου "η ποσόστωση για την αλιεία τόνου που έχει κατανεμηθεί στη χώρα μας για το έτος 2011 είναι 124,37 τόνοι. Η χώρα μας έστειλε στις 26-1-2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Αλιείας που εκπονήθηκε με βάση το ήδη εγκεκριμένο πολυετές σχέδιο για το διάστημα 2010 - 2013 και τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 57/2011 και προχώρησε σε έκδοση 251 αδειών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις Υπηρεσίες της οποίας πραγματοποιήθηκε και σχετική συνάντηση στον Πειραιά (3-2-2011), μας ενημέρωσε με επιστολή στις 4-2-2011 ότι το Σχέδιο που έχουμε υποβάλλει δεν καλύπτει πλήρως, κατά την άποψη της, τις υποχρεώσεις της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτό ανακλήθηκαν άμεσα οι αρχικές εγκρίσεις για τα 251 σκάφη.

Με βάση τον προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέο υπολογισμό τροποποιήθηκε το Σχέδιο Αλιείας ώστε να χορηγηθούν 114 άδειες αλιείας (από 299 άδειες το 2008 και 256 άδειες το 2010), που αναλύονται σε 113 άδειες με αγκιστρωτά εργαλεία και 1 άδεια με γρι γρι, το οποίο απεστάλη στην Ε. Επιτροπή στις 14-2-2011, δηλαδή πριν την αποστολή από την κα Επίτροπο της επιστολής της προς τους Υπουργούς Αλιείας των Κρατών Μελών της Μεσογείου.

Σχετικά με την αλιεία τόνου η χώρα μας κατανοεί και στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτρόπου κας Μαρίας Δαμανάκη για βελτίωση της κατάστασης του αποθέματος, και οι όποιες αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα τόσο την προστασία των ιχθυαποθεμάτων - παρόλο που κάποιοι βιάστηκαν να καταδικάσουν την πολιτική του Υπουργείου - χωρίς να παραβλέπουμε όμως ότι οι αποφάσεις αυτές δημιουργούν ιδιαίτερα σημαντικές κοινωνικές κι οικονομικές επιπτώσεις στους αλιείς της χώρας μας, ειδικά στην παρούσα οικονομική κρίση, και για τις οποίες έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προσπάθειες του Υπουργείου μας αποσκοπούν εκτός από την προστασία των αποθεμάτων και στην προστασία των αλιέων της χώρας μας και γι αυτό διερευνάται κάθε δυνατότητα για την ανακούφιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος που θα αντιμετωπίσουν οι αλιείς, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και τα επόμενα έτη, λόγω του ιδιαίτερα αυστηρού πλαισίου.

Στην προσπάθεια αυτή εξάλλου εντάσσεται και η υπογραφή στις 17-2-2011 από τον κ. Υπουργό των πρώτων 6 συμβάσεων του Leader Αλιείας για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους αλιείς αλλά κι άλλους κατοίκους αλιευτικών παράκτιων περιοχών με σκοπό την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αλιέων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ύψους 29.000.000 ευρώ, ενώ αμέσως μετά την επιστροφή του από την Κίνα θα υπογραφούν κι άλλες 2 συμβάσεις για τις περιοχές Κυκλάδες και Αμβρακικό, συνολικού ύψους περίπου 9.500.000 ευρώ."