Με περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ενισχύθηκαν σα ταμεία του ΟΤΕ, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η τελική φάση της πώλησης του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20% που κατείχε ο Όμιλος στην Telecom Serbia και έγινε η μεταβίβαση των μετοχών, σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπογράφηκε το Δεκέμβριο στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ εισέπραξε 380 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση των μετοχών, ενώ θα λάβει επιπλέον 17 εκατ. ευρώ για μέρισμα της χρήσης 2011.

Η εισροή των χρημάτων αυτών, από τη μια πλευρά αποτελεί μια σημαντική ενέργεια του ΟΤΕ, που κατάφερε εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη να κλείσει με επιτυχία ένα από τα ανοιχτά, εκτός Ελλάδος, μέτωπα και από την άλλη τονωτική ένεση για τα ταμειακά αποθέματα του Οργανισμού, ο οποίος καλείται μέχρι το 2014 να βρει περίπου 5 δισ. ευρώ για να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Η αρχική επένδυση του ΟΤΕ στη Σερβική εταιρεία ήταν της τάξης των 312 εκατ. ευρώ. Όμως η κρίση και ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική χώρα επηρέασαν την επένδυση, με αποτέλεσμα το μερίδιο του ΟΤΕ στην Telecom Serbia να φθάσει να αποτιμάται στις λογιστικές του καταστάσεις 155 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Telecom Italia, που είχε αγοράσει το 29% της Telecom Serbia πούλησε το μερίδιό της το 2003 στη Σερβική κυβέρνηση έναντι 195 εκατ. ευρώ.