Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, οριοθετούνται ζώνες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Rhynchophorus ferrugineus στις μη μολυσμένες περιοχές.

Έτσι ορίζονται:
• Ως Μολυσμένες Ζώνες τις περιοχές που καλύπτουν αντίστοιχα οι κτηματικές περιφέρειες των ΤΔ Πρίνου της ΔΕ Αρκαδίου, Πανόρμου της ΔΕ Γεροποτάμου, Απλαδιανών και Επισκοπής της ΔΕ Κουλούκωνα.
• Ως Ζώνες απομόνωσης τις περιοχές που εκτείνονται 10 χιλιόμετρα περιμετρικά των ορίων των οικισμών των παραπάνω Τοπικών Διαμερισμάτων.
Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς εντόμου στις μη προσβεβλημένες περιοχές.

Στις μολυσμένες Ζώνες οι κάτοχοι των προσβεβλημένων φυτών θα πρέπει:
Α. Να γνωστοποιούν άμεσα στο τμήμα Φυτοπροστασίας και ΠΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κάθε περιστατικό προσβολής (ενέργεια που θα πρέπει να γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο του νομού κι αν παρουσιαστεί η προσβολή).

Β. Εφόσον η προσβολή είναι σε αρχικό στάδιο υπό την εποπτεία της υπηρεσίας να προχωρούν στην μηχανική εξυγίανση-μικροχειρουργική των προσβεβλημένων φοινικοειδών, αφού προηγουμένως εφαρμόσουν την ανάλογη προληπτική και θεραπευτική αγωγή με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής, όπου το κορυφαίο μερίστωμα έχει καταστραφεί και παρατηρείται το χαρακτηριστικό «ομπρέλιασμα» των δέντρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλα τα προσβεβλημένα φοινικόδεντρα, υπό την εποπτεία της υπηρεσίας:
1. Κόβονται άμεσα από την βάση τους.
2. Τεμαχίζονται ή θρυμματίζονται.
3. Στη συνέχεια μεταφέρονται τυλιγμένα μέσα σε δίχτυα διαμέτρου οπής<1χιλιοστού ή σε κλειστούς περιέκτες, στους εγκεκριμένους από τις αρμόδιες υπηρεσίες χώρους ταφής τους και θάβονται σε βάθος μεγαλύτερο των δύο μέτρων ή καίγονται άμεσα. Επειδή η καύση των φοινικοειδών γίνεται πολύ δύσκολα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην μένουν άκαυστα τεμάχια, που θα περιέχουν τις μορφές του εντόμου.
4. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των διαφόρων μορφών του ρυγχοφόρου στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθεί η εξάπλωση της προσβολής. Συλλέγονται με προσοχή όλες οι μορφές του εντόμου που έχουν διασπαρθεί στον περιβάλλοντα χώρο.
5. Μπορεί να γίνει χρήση ενός εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος:
• Κατά την κοπή των φυτών (ψεκασμός κάλυψης στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού, στη θέση κοπής του φυτού και στον τόπο γύρω από την θέση κοπής).
• Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών.
Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κοπής και καταστροφής των ευπαθών φυτών διενεργούνται από τον κάτοχο ( υπό την επίβλεψη γεωπόνου και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφα-λείας).

Γ. Στη μολυσμένη ζώνη και στη ζώνη απομόνωσης:
• απαγορεύεται η διακίνηση φοινικοειδών προς άλλες περιοχές.
• Η διακίνηση των φοινικοειδών θα γίνεται μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία δηλαδή:
1. Τα φυτά για δύο έτη πριν την μετακίνησή τους πρέπει να είναι τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία (δικτυοκήπια με οπές< 1mm, με διπλές εισόδους και φερομονικές παγίδες).
2. Κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες να μην έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις παρουσίας του εντόμου και
3. Τα φυτά να συνοδεύονται απαραιτήτως από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (κάτι που ισχύει για όλες τις περιοχές).

Δ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση παγίδων φερομόνης-καϊρομόνης (που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανίχνευση των ακμαίων εντός της μολυσμένης ζώνης) σε περιοχές που δεν διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου, επειδή προσελκύουν το έντομο.