Διαπιστώνοντας κενό στο νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» η Βουλευτής Χανίων Ευαγγελία Κουρουπάκη κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει αναφορά στις περιπτώσεις όπου τίθεται θέμα επικινδυνότητας του αυθαίρετου κτίσματος. Πρόκειται για σοβαρή παράλειψη καθώς με τον εν λόγω νόμο δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν αυθαίρετα κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια ως επικίνδυνα και έχει απαγορευθεί η ηλεκτροδότησή τους.

Εφόσον, λοιπόν, τίθεται θέμα ασφάλειας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας πολιτών, η κυρία Κουρουπάκη ερωτά τον κύριο Παπακωνσταντίνου «Τι προβλέπεται να ισχύσει στις περιπτώσεις που υφίσταται σοβαρός κίνδυνος βλάβης προσώπων από την ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων» ;