Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης τον Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010. Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011 – Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2010 – Δεκεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 7,7%, έναντι αύξησης 6,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 5,7%, το μήνα Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,7% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 5,7%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,2% το μήνα Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,2% και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 0,1%.