Στη δημοσίευση των στοιχείων για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης, προχώρησε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Από τα στοιχεία αυτά που δημοσιεύονται στο in.gr, προκύπτει ότι στο γ΄τρίμηνο του 2011 τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αυξήθηκαν στο 20% των συνολικών κρατικών εσόδων, από 18,3% στο πρώτο και 18,8% το β΄τρίμηνο.

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη που συνιστούν τα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κ.λπ.) και τις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμεση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κ.λπ.) της Γενικής Κυβέρνησης.

Ενδεικτικά τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης στο τρίτο τρίμηνο 2011 διαμορφώθηκαν σε 21,92 δισ. ευρώ. οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές στα 6,92 δισ. ευρώ, οι φόροι στο εισόδημα στα 4,3 δισ. ευρώ, οι κοινωνικές εισφορές στα 6,89 δισ. ευρώ, τα λοιπά τρέχοντα έσοδα στα 3,07 δισ. ευρώ και οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στα 658 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινείται και η συμμετοχή στα συνολικά έσοδα των φόρων που επιβάλλονται στην παραγωγή και τις εισαγωγές (30,7% το πρώτο, 31,3% το δεύτερο και 31,6% το γ΄ τρίμηνο), ενώ στον αντίποδα μειώνεται η συμμετοχή στα συνολικά έσοδα των εισροών από κοινωνικές εισφορές (από 38,1% το α΄ τρίμηνο, μειώθηκε σε 33,7% το δεύτερο και 31,4% το γ΄ τρίμηνο).

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 27,3 δισ. ευρώ, οι πρωτογενείς δαπάνες στα 23,53 δισ. ευρώ, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας στα 6,78 δισ. ευρώ, οι κοινωνικές παροχές στα 11,11 δισ. ευρώ, οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες στα 2,8 και οι επιδοτήσεις στα 23 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή των δαπανών για αμοιβές εξηρτημένης εργασίες στις συνολικές κρατικές δαπάνες, περιορίστηκε σε 24,8%, από 25% το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ η συμμετοχή των κοινωνικών παροχών στις συνολικές δαπάνες υποχώρησε σε 40,7% από 44,1% το δεύτερο τρίμηνο και 44,8% το πρώτο τρίμηνο. 

Οι μειώσεις αυτές δείχνουν την έκταση των περικοπών στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και στις κοινωνικές παροχές.