Τα προβλήματα και οι νέες τάσεις στην παραγωγή και την εμπορία του αβοκάντο θα αναλυθούν σε εσπερίδα η οποία διοργανώνεται απο το  Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά και τις Ομάδες Παραγωγών στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιουλιανός Τσιράκης» στο Σκινέ την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στις 18.00μμ.

Στόχος της εσπερίδας είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η ανάδειξη των νέων παγκόσμιων τάσεων στην παραγωγή και διάθεση του αβοκάντο.

Στην εσπερίδα θα παρουσιαστούν καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας, πληροφορίες σχετικά με το γενετικό υλικό (υποκείμενα, ποικιλίες), τρόποι αντιμετώπισης ασθενειών καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με την εμπορία του προϊόντος.

Σκοπός της εσπερίδας είναι, εκτός από την διάχυση τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης, να αποτελέσει και μια αφορμή για συνάντηση και συζήτηση των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διάθεση του αβοκάντο καθώς και για την διερεύνηση της δυνατότητας συντονισμού μεταξύ έρευνας και παραγωγής.