Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης), συνεχίζει την προσπάθεια της και συνδράμει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την αποτροπή της διακοπής ηλεκτροδότησης για όσα από τα μέλη της, αδυνατούν να εξοφλήσουν στην ΔΕΗ το Έκτακτο Ειδικό Τέλος (ΕΕΤΗΔΕ) και η υγεία τους υποστηρίζεται μηχανικά από ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές (αναπνευστήρες, συμπυκνωτές οξυγόνου, ηλεκτρικά κρεβάτια / στρώματα, νεφελοποιητές φαρμάκων, ηλεκτρικά αμαξίδια κ.α.).

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης τον Νοεμβρίου του 2011 με κατεπείγον έγγραφο της επισήμανε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κεντρική Δ/νση Εμπορίας της ΔΕΗ, τις σοβαρότατες συνέπειες στη ζωή των ασθενών, που υποστηρίζονται από ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, φέροντας τους ενώπιον των ευθυνών τους, για τυχόν διακοπή ρεύματος στις οικίες των εν λόγω ατόμων επειδή αδυνατούν οικονομικά να καταβάλουν το έκτακτο ειδικό τέλος (χαράτσι) που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Εσπευσμένα η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ εξέδωσε και διαβίβασε προς την Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης την ακόλουθη απάντηση / απόφαση:

Τα άτομα τα οποία χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, εάν δεν το έχουν δηλώσει ήδη στη ΔΕΗ, τότε πρέπει να το δηλώσουν προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ανάγκη της μηχανικής υποστήριξης, ώστε η ΔΕΗ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσουν τη δυνατότητα αποτροπής της διακοπής ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους λόγω μη εξόφλησης του ΕΕΤΗΔΕ
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Δ/νση Πωλήσεων / Τομέας Δικτύου Πωλήσεων

Κατόπιν τούτου η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης, ενημερώνει τα μέλη της και τους πολίτες που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία καταναλωτών και αδυνατούν να καταβάλουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών που συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ να επικοινωνήσουν με την ΕΝΚΗ Κρήτης στα Τηλέφωνα: 2810.240450, 6949627139, 6982502713 ή να προσέλθουν από τα γραφεία οδός Ανωπόλεως 29 (πίσω από το Ιατρικό Κρήτης, 1η πάροδος οδού Πεδιάδος)
προκειμένου να ενημερωθούν για να υποβάλουν το συντομότερο Αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης των κατοικιών τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1) Ιατρική Γνωμάτευση / Πιστοποιητικό για χρήση ηλεκτρικής ιατρικής συσκευής θεωρημένο από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Φωτοτυπία του Λογαριασμού της ΔΕΗ που φαίνεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος
4) Αποδεικτικό εξόφλησης της καταγεγραμμένης κατανάλωσης ρεύματος
5) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του 2011 ή του Ε1 του 2011.
6) Εξουσιοδότηση προς την Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
(παρέχεται από τα γραφεία της ΕΝΚΗ– Κρήτης)
7) Οτιδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο κρίνει ο καταναλωτής αναγκαίο προς υποβολή.

Οι εξουσιοδοτήσεις με το σχετικό Αίτημα περί μη διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα παρέχονται από τα γραφεία της ΕΝΚΗ – Κρήτης στα μέλη της που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών, θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται από την Ένωσή Καταναλωτών στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.