Συνεδρίασε η Επιτροπή Συμπαράστασης του δήμου Αγ. Νικολάου με θέμα τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας συγκεντρώθηκαν αρκετές αιτήσεις, η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα αναθέτοντας όλες τις υποθέσεις σε δικηγόρο ο οποίος στη συνέχεια θα στείλει εξώδικα και θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες προς κάθε αρμόδια αρχή προκειμένου να εξαιρεθούν της καταβολής του, άτομα που αδυνατούν λόγω οικονομικής ανέχειας να το πληρώσουν.

Η επιτροπή συμπαράστασης του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης δήλωσε αποφασισμένη να αποτρέψει με κάθε νόμιμο μέσο τις αρμόδιες αρχές και τη ΔΕΗ ώστε να μην κοπεί το ρεύμα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε δυσμενή θέση και επεσήμαναν ότι θα υπάρξει περεταίρω ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος.