Τρεις χιλιάδες διακόσια βιομηχανικά προϊόντα, από 61 κατηγορίες όπως, μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές, πυροσβεστήρες, δομικά υλικά, παιχνίδια, δοχεία υπό πίεση, ατμολέβητες κλπ. ελέγχθηκαν το 2011 και υπήρξαν 300 μη συμμορφώσεις προϊόντων, έγιναν 115 συστάσεις για συμμόρφωση και επιβλήθηκαν σε 40 επιχειρήσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 450.000 ευρώ. Αυτά προκύπτουν από τον απολογογισμό εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων για το 2011.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 700 ελέγχοι (αποτελεί το 176% του ετήσιου στόχου του Προγράμματος και τα 3200 βιομηχανικά προϊόντα που ελέγχθηκαν ήταν σε συνολικά 880 σημεία ελέγχου στον Ν. Αττικής και τη Βόρεια Ελλάδα (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και Θράκη), όπου βρίσκονταν εγκαταστάσεις κατασκευαστών, καταστήματα πωλήσεων, πολυκαταστήματα, εγκαταστάσεις εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μηχανήματα. Επίσης διενεργήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, για τον έλεγχο συμμόρφωσης ειδικών προϊόντων όπως λαμπάκια, παιχνίδια, μοτέρ/ σούβλες κλπ, καθώς και στην αρχή του σχολικού έτους για τα σχολικά είδη.

Το σύνολο των παραπάνω ελέγχων διενήργησε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι έλεγχοι αποτελούν ικανό δείγμα αξιολόγησης της ποιότητας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, και οδηγούν στις πιο κάτω διαπιστώσεις:

- Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και επιχειρηματίες/ καταναλωτές έχουν σοβαρή έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία.

- Ένα σημαντικό ποσοστό (10- 12%) των βιομηχανικών προϊόντων που ελέγχθηκαν, παρουσιάζουν μη συμμορφώσεις.

- Υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων σε συνεχή και οργανωμένη βάση στο σύνολο της επικράτειας.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου για το 2012 προγραμματίζει:

- Να προχωρήσει στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων. Θεσμοθετείται, με σχέδιο νόμου που βρίσκεται στην φάση της τελικής επεξεργασίας, ένα διαφανές αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών και του περιβάλλοντος.

- Την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών (π.χ. κατασκευαστών, εισαγωγέων, διανομέων, χρηστών κλπ) με ηλεκτρονικό και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

- Να θεσμοθετήσει την τακτική και προγραμματισμένη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου και της Περιφέρειας για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ελέγχου της αγοράς.


protothema.gr