Την επιβολή τέλους ρύπανσης στα υπερήλικα και ρυπογόνα αυτοκίνητα προκειμένου να επιδοτηθεί η αγορά ηλεκτροκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων, προτείνει στο πόρισμα της η επιτροπή που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για τη διερεύνηση των τρόπων ανάπτυξης και διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Η επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα να επιδοτούνται οι αγοραστές τέτοιων οχημάτων με ποσό ίσο με το 10 % της τιμής τους και με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ για τα υβριδικά και 5.000 ευρώ για τα ηλεκτροκίνητα, για προκαθορισμένο αριθμό αυτοκινήτων κάθε χρόνο και για διάστημα 2-3 ετών. Η επιδότηση αυτή, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της επιτροπής, θα μπορούσε να καλυφθεί είτε από την επιβολή τέλους στα ρυπογόνα αυτοκίνητα ή εναλλακτικά από το πράσινο ταμείο και την εφαρμογή αυξημένων φοροαπαλλαγών για τους αγοραστές <<καθαρών>> αυτοκινήτων.

Στα κίνητρα που προτείνονται για την αύξηση της διείσδυσής τους (πέρα από τα ήδη ισχύοντα που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία στο δακτύλιο και η απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας) περιλαμβάνεται επίσης η απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας.

Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστούν προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης, επίδειξης και ενημέρωσης στο γενικότερο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτροκίνησης με αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατασκευή οχημάτων, ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρονικών ισχύος και διαχείρισης των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτές τις κοινοπραξίες θα απαιτείται η συμμετοχή κυρίως Ελληνικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων.

Το ΥΠΕΚΑ έθεσε το πόρισμα σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει ως τις 10 Φεβρουαρίου.

Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης επισημαίνει ότι <<Η βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συμμετάσχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια στη νέα εποχή μετακινήσεων>> και προσθέτει: <<Το ελληνικό δυναμικό σε επιχειρήσεις εταιρειών, κατασκευών ή και συναρμολόγηση τμημάτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τις μπαταρίες μέχρι τα κλειστά κυκλώματα ελέγχου λειτουργιών σε συνεργασία με το υψηλότατου επιπέδου επιστημονικό δυναμικό των ερευνητικών ινστιτούτων δημιουργούν καλές προοπτικές συμμετοχής μας στη νέα αυτή βιομηχανία. Η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία, οι αναγκαίες συνέργειες καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του αναγκαίου Επιχειρησιακού Σχεδίου συμμετοχής της Ελλάδας, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμμετοχής σε μια κορυφαία πρωτοβουλία προώθησης της αειφόρου αστικής και υπεραστικής κινητικότητας των πολιτών του πλανήτη.>>


express.gr