Το Νότιο Σουδάν ολοκλήρωσε τη διαδικασία διακοπής της παραγωγής πετρελαίου κλιμακώνοντας με τον τρόπο αυτό την αντιπαράθεσή του με το Σουδάν για την κατανομή των εσόδων από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.

Το Νότιο Σουδάν κατέστησε σαφές ότι η παραγωγή θ΄αρχίσει εκ νέου μόνον ύστερα από συμφωνία με το Χαρτούμ για διάφορα θέματα, ανάμεσα στα οποία η ασφάλεια στα σύνορα και το θέμα της πόλης Αμπιέι που έχει καταληφθεί από το στρατό του Χαρτούμ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πετρελαίου του Νοτίου Σουδάν.

«Οιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνδέεται με τα θέματα αυτά. Την ασφάλεια των συνόρων, το ζήτημα της Αμπιέι και με τη διακοπή της χρηματοδότησης πολιτοφυλακών στο Νότιο Σουδάν. Την εφαρμογή της συμφωνίας θα πρέπει να επιβλέπει η διεθνής κοινότητα. Θ΄αρχίσουμε εκ νέου την παραγωγή όταν συμφωνήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει πρώτα να επιλυθούν τα θέματα αυτά», τόνισε ο Στίβεν Ντιέου Ντάου στη Τζούμπα, πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν.