Στις 8 και 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου και η Εκλογική Επιτροπή, με ανακοίνωσή της, καλεί τα μέλη να λάβουν μέρος στη διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου ενώ σύμφωμα με τα όσα έχουν προγραμματιστεί

-την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 από ώρα 08.00 π.μ. μέχρι 19.00

-το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 16.00.

Από τις εκλογές θα αναδειχθεί Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από 21 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου που θα εκλεγεί έχει ως εξής:

-Τμήμα Εμπορίου: αριθμός αντιπροσώπων 6

-Τμήμα Βιοτεχνίας: αριθμός αντιπροσώπων 6

-Τμήμα Επαγγελματιών: αριθμός αντιπροσώπων 5

-Τμήμα Τουρισμού: αριθμός αντιπροσώπων 4