Την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων των ψαράδων στο Κούλε και όχι στη μετεγκατάστασή τους, αποφάσισε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Ο Οργανισμός έκανε δεκτό το πάγιο αίτημα των ψαράδων και έχει ήδη συντάξει τεχνικό δελτίο για τη δημιουργία νέου ψυγείου, επισκευή της στέγης, προστασία του χώρου και φωταγώγησή του κ.α

Για το σύνολο των έργων προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους 40.000-50.000ευρώ και έχει υπογραφεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.