Το ποσό των 7,475 δισ. ευρώ άντλησε το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας μέσω δημοπρασίας κρατικών ομολόγων διαφόρων λήξεων που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα. 

Ειδικότερα, η Ιταλία άντλησε 3,574 δις. ευρώ από πενταετή ομόλογα με μέση απόδοση 5,39% και κουπόνι 4,75&. Ο βαθμός κάλυψης δια μορφώθηκε στο 1,30. 

Παράλληλα, άντλησε επιπλέον 2 δισ. ευρώ από δεκαετή ομόλογα (λήξεως τον Μάρτιο του 2022) με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 6,08% έναντι 6,98% που ήταν στην αντίστοιχη δημοπρασία της 29ης Δεκεμβρίου. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 5% και ο βαθμός κάλυψης ήταν 1,41. 

Επίσης, το ιταλικό ΥΠΟΙΚ πούλησε άλλα 746 εκατ. ευρώ από τετραετή ομόλογα λήξεως τον Απρίλιο του 2016. Η μέση απόδοση υποχώρησε στο 4,79% από 4,93% που ήταν στην δημοπρασία της 14ης Ιουλίου. Το κουπόνι ήταν 3,75%. 

Τέλος, πουλήθηκαν επιπλέον 1,155 δισ. ευρώ εννεαετών ομολόγων με αυξημένη μέση απόδοση στο 5,74% έναντι 4,73% που ήταν στην αντίστοιχη δημοπρασία της 28ης Ιουλίου. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,75%.

Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε και στις τέσσερις εκδόσεις η 1η Φεβρουαρίου του 2012.

capital.gr