Συνεχίστηκε και το Δεκέμβριο η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, με τον ρυθμό μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα να μειώνεται σε 3,2% (έναντι -2,4% τον προηγούμενο μήνα και μηδενικής μεταβολής τον Δεκέμβριο του 2010). Αρνητικές οι επιμέρους καθαρές ροές προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, μηδενική για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το Δεκέμβριο του 2011 η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα συνολικά ήταν αρνητική κατά 1.746 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2010: θετική καθαρή ροή 244 εκατ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Δεκέμβριο του 2011 ήταν αρνητική κατά 1.422 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2010: θετική καθαρή ροή 475 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -2,0% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -1,8% από -1,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, μειώθηκε σημαντικά σε -5,2% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα.

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν μηδενική τον επισκοπούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: θετική καθαρή ροή 28 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -6,6% από -6,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 0,3%).

Αρνητική κατά 324 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2011, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 259 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2010. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να διαμορφωθεί σε -3,9% το Δεκέμβριο 2011 (Νοέμβριος 2011: -3,8%, Δεκέμβριος 2010: -1,2%).


in.gr