Σειρά ενεργειών στήριξης των δημοτών του σε ότι αφορά το ενδεχόμενο διακοπής διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η εξαιτίας της μη καταβολής του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, αναλαμβάνει σύμφωνα με ανακοίνωση του ο δήμος Αχαρνών Αστερουσίων.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει:

"Ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων ανταποκρινόμενος στην ανάγκη να υποστηριχθούν οι δημότες από την διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η εξαιτίας της μη καταβολής του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε), την οποία θεωρούμε βαρβαρότητα και παράνομη ενέργεια (βάση της με αρ. 362/2011 ομόφωνης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου),προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

- Ανέλαβε την διαδικασία συλλογής εξουσιοδοτήσεων για επίδοση εξώδικου στην ΔΕΗ από δημότες που είτε διαφωνούσαν με την επιβολή του μέτρου είτε άνηκαν σε ευπαθείς ομάδες και αδυνατούσαν να πληρώσουν

- Απέστειλε με δικαστικό επιμελητή στην ΔΕΗ και στο Υπουργείο Οικονομικών την εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία με τις υπογραφές που είχε συλλέξει.

Ενημερώνουμε τους δημότες που έχουν αδυναμία πληρωμής ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι) με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει την αξία του έκτακτου τέλους -όπως ορίζει ο Νόμος- και πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:  www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/

Σχετικές Πηγές:

- Άρθρο 2 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011»,
- Άρθρο 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών."