Στα επίπεδα του 1980 επέστρεψε ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα στον τομέα των ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

Σε καλύτερη μοίρα φαίνεται να είναι ο κατασκευαστικός κλάδος στα δημόσια έργα καθώς έχει "επιστρέψει" στα επίπεδα του 1998.

Σύμφωνα με έκθεση του ΣΑΤΕ για την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010 καταγράφηκαν τα εξής:

• Ο κλάδος των δημοσίων έργων δοκίμασε τις χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων 12 τουλάχιστον ετών.

• Ο κλάδος των ιδιωτικών έργων βρέθηκε στην χειρότερη θέση, από πλευράς παραγγελιών και δραστηριότητας, των τελευταίων 30 ετών.

• Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνολο κλάδου) εμφανίστηκε μειωμένος κατά 36,5% έναντι του τρίτου τριμήνου 2009, λαμβάνοντας την χαμηλότερη τιμή του από το 2000.

• Η συνολική απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά 15,3% έναντι του τρίτου τριμήνου 2009, ήτοι 57,5 χιλιάδες.

• Η συμμετοχή του κλάδου στην δημιουργία του ΑΕΠ κατέγραψε την χαμηλότερη τιμή της τα τελευταία 12 έτη, μόλις 3,6%, έναντι 4,0% του τρίτου τριμήνου του 2009.

• Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσίασαν μείωση κατά 15%, έναντι του τρίτου τριμήνου 2009.

• Ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού (δημόσια έργα) εμφάνισε μείωση κατά 31,3%, έναντι του τρίτου τριμήνου του 2009,

• Ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων (ιδιωτικά έργα) εμφάνισε μείωση κατά 46,9%, έναντι του τρίτου τριμήνου του 2009, λαμβάνοντας την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων δέκα ετών.