Η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας κατά το 2012 θα συρρικνωθεί στο 0,5%, σύμφωνα με την πρόβλεψη του ΔΝΤ, που ανατρέπει παλαιότερη του Ταμείου, πριν από λίγες βδομάδες, όπου γινόταν αναφορά σε ανάπτυξη 1,5%.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν στο «World economical outlook», του ΔΝΤ.
«Κατά το 2012 η εσωτερική ζήτηση στην Αλβανία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που αντικατοπτρίζει τη μείωση των εμβασμάτων, τον περιορισμό της χορήγησης δανείων από τις τράπεζες και την περιορισμένη φορολογική πολιτική», αναφέρει η έκθεση στο κεφάλαιο για την Αλβανία.

Το ΔΝΤ παροτρύνει την αλβανική κυβέρνηση να υιοθετήσει αξιόπιστους φορολογικούς κανόνες, ώστε να μειώσει το επίπεδο του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, οι αρχές πρέπει να επιταχύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, κυρίως με το σεβασμό των συμβάσεων και του δικαιώματος ιδιοκτησίας.


zougla.gr