Ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού Γιάννης Μπατζέλης συναντήθηκε με το νέο πρόεδρο του  ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Γιάννη Στρογγυλό, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και το πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Λευτέρη Κοπάση, κατόπιν αιτήματος του επιμελητηρίου.

Η συνάντηση έγινε στα γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με σκοπό να ενημερωθεί το ΤΕΕ για το σύνολο των αναπτυξιακών σχεδίων που υλοποιεί ο οργανισμός και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ. –μέλος του ΤΕΕ- δήλωσε στο τέλος της συνάντησης η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα: « Ενημέρωσα το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, θεσμικό σύμβουλο του κράτους για τα θέματα που μας απασχολούν και τη πορεία των έργων που κατασκευάζουμε.

Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, μπορώ να αναφέρω την απόφαση που λάβαμε για στενότερη συνεργασία του ΤΕΕ και  του Ο.Α.ΔΥ.Κ., με τελικό σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης του τόπου μας».