Υστέρηση εσόδων κατά 167,8 εκατομμύρια ευρώ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) παρουσιάστηκε το 2011 σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος λόγω ύφεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για τα «πεπραγμένα τελωνίων έτους 2011» «όσον αφορά στην σύγκριση εσόδων του 2011 με τα εκτιμώμενα έσοδα του Μεσοπρόθεσμου, διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του ΕΦΚ παρουσιάζουν υστέρηση (στα ενεργειακά 1%, στα καπνικά 2,7% και στα αλκοολούχα 7,28%).

Η απόκλιση αποδίδεται στην απόκλιση της ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας από την προβλεπόμενη στο ίδιο πρόγραμμα».

Πάντως, σύμφωνα με την έκθεση τα τελωνειακά έσοδα του 2011 σε σχέση με αυτά του 2010, μετά την αφαίρεση των επιστροφών του πετρελαίου θέρμανσης, εμφανίζουν αύξηση κατά 3,4%.

Παρά ταύτα σε επιμέρους τομείς παρουσιάζονται σημαντικές μειώσεις όπως:

- Το 2010 εισπράχθηκε από τον Φόρο Πολυτελείας 22.989.603 ευρώ ενώ το 2011 7.877.817,69 ευρώ
- Από τα τέλη ταξινόμησης το 2010 εισπράχθηκαν 249.247.663 ευρώ και το 2011 100.996.666 ευρώ


protothema.gr