Έγγραφη απάντηση για το δίκαιο που θα διέπει τα νέα ομόλογα διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, προς απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνη.

Ο κ. Σαχινίδης αναφέρει ότι «δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ομολόγων (93%) που θα ανταλλαγούν είναι εισηγμένα στο ΧΑΑ και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, θα επιδιωχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις τα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν, να εισαχθούν με ISIN με πρόθεμα GR στο ΧΑΑ, και να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο».

Η απάντηση διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 31η Ιανουαρίου.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει την κυβέρνηση να ενημερώσει «αν προτίθεται να συμφωνήσει με τις απαράδεκτες απαιτήσεις των τραπεζών για μεταφορά, μετά την ανταλλαγή, των ομολόγων του δημοσίου που κατέχουν ιδιώτες, από το ελληνικό στο αγγλικό δίκαιο».