Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι χρειάζονται για να αξιολογήσουν αν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, του οποίου η παραγωγή από την εταιρεία έχει πια σταματήσει, είναι για πέταμα ή μπορεί να «αξιοποιηθεί» επωφελώς για το ελληνικό δημόσιο; 

Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει απόφαση που υπογράφει με εντολή υπουργού ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Πλασκοβίτης, αποδεικνύοντας την απίστευτη γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου, αφού ένα ανώτερος αξιωματούχος υπουργείου ασχολείται με ένα φωτοτυπικό - και μάλιστα με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου! 

Η απόφαση αποτελεί μια από τις πολλές ιστορίες ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας που δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρατίθεται ως έχει, χωρίς κανένα σχολιασμό και με μόνη παρέμβαση τη μετατροπή των ονομάτων των υπαλλήλων στα αρχικά τους: 

1. Συνιστούμε στο υπουργείο Οικονομικών τριμελή ευκαιριακή επιτροπή για την αξιολόγηση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος REX ROTARY 5508 και την απόσυρσή του κατά τις κείμενες διατάξεις και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως εξής: 

α. Τη Μ.Ε., υπάλληλο του κλάδου ΠΕ εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως πρόεδρο. 

β. Την Α.Δ., υπάλληλο του κλάδου ΔΕ εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια διεύθυνση, ως μέλος.

γ. Τον Α.Γ., υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας(ΤΕ) τεχν. μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων ως μέλος. 

2. Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η πρόεδρος αυτής. 

3. Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση ενός (1) παλαιού χρησιμοποιημένου φωτοτυπικού μηχανήματος της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, για να εκτιμηθεί η κατάσταση αυτού και η δυνατότητα επωφελέστερης αξιοποίησής του, διαφορετικά να αποσυρθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, στον χώρο όπου βρίσκεται το φωτοτυπικό μηχάνημα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε και θα υποβάλει το πόρισμά της στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Διεύθυνση Οργάνωσης...

ant1online.gr