Σύμβαση για το έργο «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου», προϋπολογισμού 196.000€, υπέγραψε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Το έργο θα ολοκληρώσει την πλακόστρωση κεντρικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων εντός του οικισμού.

Η πλακόστρωση θα πραγματοποιηθεί με κυβόλιθους τσιμέντου διαφόρων χρωμάτων και σχημάτων.

Κατά τη διάστρωση των δρόμων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες κλήσεις, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα από τη ροή των υδάτων.