Η τρίτη ανταλλαγή απόψεων επί των προτάσεων της Κομισιόν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εστιάζοντας στην «ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι η διατήρησή της θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κύριους στόχους της μελλοντικής ΚΑΠ. Πολλές αντιπροσωπείες σημείωσαν ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης παραμένει η σημαντικότερη ευρωπαϊκή πολιτική στις αγροτικές περιοχές και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με την περιφερειακή πολιτική και τα ταμεία συνοχής.

Επιπλέον, η βελτίωση της αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να βασιστεί στη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη των τοπικών αγορών και σε άλλες δραστηριότητες συνδεόμενες με τη γεωργία.

Καθώς το δυναμικό των αγροτικών περιοχών εξαρτάται από την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα, ορισμένα κράτη μέλη τόνισαν τη σημασία των νέων αγροτών, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στην ύπαιθρο, μέσα από μέτρα που θα την καθιστούν ελκυστική (βελτίωση των αγροτικών υποδομών, κίνητρα και έμφαση στην καινοτομία).

Η ουγγρική προεδρία θα χρησιμοποιήσει τις απόψεις που εκφράστηκαν στη συζήτηση για να προετοιμάσει τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, που θα υιοθετηθούν το Μάρτιο.


Για τις κλωβοστοιχίες

Επιπλέον στο Συμβούλιο Γεωργία συζητήθηκε η κατάργηση των συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις όρνιθες ωοπαραγωγής, σύμφωνα με οδηγία που τίθεται σε ισχύ από το 2012.

Ο επίτροπος Υγείας Τζον Νταλι, σύμφωνα με δηλώσεις του θεωρεί "απαράδεκτο" το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει ακόμη στοιχεία για την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων, αν και η εν λόγω οδηγία εγκρίθηκε προ 12 ετών.
Η σχετική οδηγία προβλέπει την απαγόρευση των συμβατικών κλωβοστοιχιών των 550 τετραγωνικών εκατοστών ανά όρνιθα και την αντικατάστασή τους από εμπλουτισμένες κλωβοστοιχίες έκτασης τουλάχιστον 750 τετραγωνικών εκατοστών ανά όρνιθα.

Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία ζητούν περισσότερο χρόνο για την κατάργηση των συμβατικών κλωβοστοιχιών ή έστω μια εξαίρεση για όσες επιχειρίσεις δεν έχουν ακόμη καταφέρει να συμμορφωθούν. Όμως άλλες χώρες, με προεξάρχουσες τη Γερμανία και τη Βρετανία, ζητούν την εφαρμογή της οδηγίας και θεωρούν ότι οι όποιες αποκλίσεις θα ήταν άδικες για τους αγρότες που έχουν ήδη επενδύσει ώστε να συμμορφωθούν με την οδηγία.
Από την πλευρά του ο επίτροπος Ντάλι τόνισε ότι "θα πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς την οποία θα προκαλούσε η κυκλοφορία αυγών παραχθέντων παρανόμων από 1ης Ιανουαρίου 2012"΄.