Πολλοί άνθρωποι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε ένα επείγον περιστατικό. Η ασθένεια ή το ατύχημα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιονδήποτε. Τότε  χρειάζεται να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να φροντίσουμε το συνάνθρωπο ή το συγγενή μας.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες διδάσκεται σαν βασικό μάθημα στα σχολεία.

Στη χώρα μας δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δεν διαθέτει  τις απαραίτητες γνώσεις, για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης.

Στο Δήμο Ιεράπετρας, το Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και η Επιτροπή Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. Κρήτης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα  παροχής πρώτων βοηθειών από τη μαθητική ακόμα ηλικία, θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πρώτες βοήθειες στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές,  στο χώρο των σχολείων.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι μαθητές, ανά  ομάδες, θα παρακολουθήσουν ομιλία και εκπαιδευτική προβολή. Θα ακολουθήσει επίδειξη παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά και πρακτική εξάσκηση  των μαθητών πάνω σε προπλάσματα. Στο τέλος θα διανεμηθεί φυλλάδιο με οδηγίες και μέρος του εκπαιδευτικού υλικού

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα εκπαίδευσης του Ε.Κ.Α.Β. με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που ήδη χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα προγράμματα.

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας η πρώτη παρουσίαση.