Ένα βήμα πριν την οριστική επίλυση βρίσκεται το θέμα τής μη εγγραφής των διπλωματούχων μηχανικών παραγωγής και διοίκησης (ΜΠΔ) στα μητρώα εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ) και εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), παρότι η Πολιτεία έχει ήδη αποφανθεί θετικά για την αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους με εκείνα των μηχανολόγων μηχανικών.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, σε ερώτηση που είχε καταθέσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαγκριώτης αναφέρει ότι «η ειδικότητα των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 472/85 και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατόν, προς το παρόν, η εγγραφή τους στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ. Στο σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, το οποίο έχει ετοιμάσει το Υπουργείο και έχει τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση, προβλέπεται ο επανακαθορισμός των κατηγοριών έργων για όσες ειδικότητες δεν προβλέπονται από το Π.Δ. 472/85».

Στην ερώτησή του ο κ. Δαμιανάκης σημείωνε ότι «ο διπλωματούχος ΜΠΔ εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και στον πανελλήνιο σύλλογο διπλωματούχων μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΗ-Μ) με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 Η Πολιτεία, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της, έχει αποφανθεί θετικά για την απόλυτη και χωρίς κανένα περιορισμό αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων του αποφοίτου του τμήματος ΜΠΔ με αυτά του μηχανολόγου μηχανικού». Σύμφωνα με τον Χανιώτη βουλευτή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το ΤΕΕ έχουν αποφανθεί ότι «οι διπλωματούχοι ΜΠΔ μπορούν να εγγράφονται στις ίδιες κατηγορίες των ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, καθώς και του Μητρώου Μελετητών, στις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγράφονται και οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί».

 Ωστόσο, όπως τόνιζε ο κ. Δαμιανάκης, «παρατηρείται το φαινόμενο να μην γίνονται δεκτές από υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι αιτήσεις διπλωματούχων ΜΠΔ για εγγραφή στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες έργων του μηχανολόγου μηχανικού (δηλαδή ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά έργα και υδραυλικά έργα υπό πίεση)».