ΠΛΑΦΟΝ 75.000 ευρώ στα ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμιστούν με δόσεις και όριο 10.000 ευρώ στα αντίστοιχα χρέη των φυσικών προσώπων βάζει το Υπουργείο Οικονομικών με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή και ανατρέπει την αρχική ευνοϊκή ρύθμιση που ψηφίστηκε με το πολυνομοσχέδιο.

Η αρχική επιδίωξη του υπουργείου, όπως αποκάλυψε χθες η ΕΞΠΡΕΣ, ήταν να επιβληθεί πλαφόν 100.000 για τις οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν. Υπό την πίεση όμως της τρόικας η ηγεσία του υπουργείου αναγκάστηκε να κατεβάσει το όριο στα 75.000 ευρώ. Ως εκ τούτου όσοι φορολογούμενοι έχουν χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν το πλαφόν δεν μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση που προβλέπει εξόφληση χρεών σε 48 μηνιαίες δόσεις ή σε 49 έως 60 δόσεις αν υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία.

Οι πιέσεις της τρόικας οδήγησαν τελικά σε ουσιαστικές αλλαγές στο κείμενο της ρύθμισης σύμφωνα με τις οποίες:

– Εφόσον ζητείται η καταβολή της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε πάνω από 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία πληρωμής.
– Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, παραμένει σε ισχύ τυχόν ποινική δίωξη σε βάρος υπευθύνων.
– Με την υπουργική απόφαση μπορεί να διευρυνθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά τις 29 Φεβρουαρίου. Ομως και σε αυτή την περίπτωση θα ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Με άλλη διάταξη περιορίζεται σε 24 ο μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων και στη ρύθμιση για την τμηματική εξόφληση οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.

Μετά από έξι μήνες η διακοπή ηλεκτροδότησης

Χρονικό περιθώριο 6 μηνών αντί 80 ημερών, όπως ισχύει σήμερα, θα έχουν για να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων οι φορολογούμενοι, καθώς η εντολή διακοπής θα δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Στην τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:

– Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το τέλος μετά την παρέλευση 4 μηνών από τη λήξη πληρωμής της δόσης, οι πάροχοι στέλνουν τα στοιχεία του οφειλέτη στο υπουργείο για να τα εισπράξει και διαγράφουν την οφειλή αυτή από τα αρχεία τους.

– Από τη στιγμή που θα σταλούν τα στοιχεία αυτά στη ΔΟΥ, θα πρέπει να βγει απόφαση του εφόρου πως συντρέχουν λόγοι διακοπής του ρεύματος. Θα χρειαστεί όμως και πάλι χρόνος για να εκδώσει εντολή διακοπής του ρεύματος η αρμόδια ΔΟΥ. Και αυτή όμως θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους υπόχρεους. Μετά από αυτό, κάθε πολίτης έχει προθεσμία άλλους 2 μήνες για να κάνει ένσταση που εξετάζεται από τριμελή επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μη διακοπεί το ρεύμα. Ετσι θα περάσουν συνολικά τουλάχιστον 6 μήνες για να εκτελεστεί η απόφαση.

Με άλλη διάταξη, εξαιρείται από το τέλος ακινήτων το 17% της επιφάνειας των ενοικιαζόμενων δωματίων, εφόσον όμως έχουν δηλωθεί τη χρονιά εκείνη ως τουριστικά καταλύματα στον ΕΟΤ.

Επίσης, εξειδικεύεται ο περιορισμός που τυπικά ίσχυε για τους πολύτεκνους, προκειμένου να πληρώσουν τη χαμηλή τιμή του μισού ευρώ ανά τετραγωνικό ως τέλος ακινήτων για τα σπίτια τους. Της έκπτωσης αυτής θα τύχουν οι πολύτεκνοι, αλλά μόνον εάν και εφόσον κατά το προηγούμενο έτος από την επιβολή του τέλους:

– Δήλωναν τα παιδιά τους ως προστατευόμενα στη φορολογική τους δήλωση επειδή τους "βαρύνουν" φορολογικά. Αν δηλαδή κάποιος έχει 6 παιδιά αλλά τα 3 εργάζονται, τότε δεν απολαμβάνει μειωμένο φόρο.
– Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Αν δηλαδή εργάζονται και οι δύο σύζυγοι ή βγάζουν και ένα ευρώ επιπλέον τον χρόνο, φορολογούνται με την υψηλή κλίμακα υπολογισμού του τέλους ακινήτων.

Ειδικές ρυθμίσεις

Στην τροπολογία ορίζονται και τα εξής:

– Ειδικά για το έτος 2011 οι αποφάσεις για υπερωριακή απασχόληση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των διατάξεων του νέου μισθολογίου για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου.
– Ενοποιούνται σε νέα διεύθυνση με την ονομασία Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης η 20ή Διεύθυνση Προϋπολογισμού και η 39η Διεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
– Συστήνεται στο ΓΛΚ νέα διεύθυνση με την ονομασία Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας.
– Καταργείται η Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης του ΓΛΚ.
– Εξαιρούνται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και τα πρόσωπα που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση των μετασχηματιζόμενων και απορροφουσών εταιριών του ομίλου της Ολυμπιακής.

express.gr