Ένα ακόμα έργο αποχέτευσης δημοπρατείται, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου δημοσίευσε την προκήρυξη του διαγωνισμούς για τη συλλογή μεταφορά και διάθεση των λυμάτων της Νεάπολη και των οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις αναφερόμενες περιοχές. Η διάρκεια του έργου είναι 22 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.398.373,98 ευρώ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην 4η ή 5η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά. Η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 10 Απριλίου 2012.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.), το Ταμείο Συνοχής και ίδιους πόρους. Με το έργο αυτό άλλη μία περιοχή της Ανατολικής Κρήτης θα εκσυγχρονιστεί περιβαλλοντικά.