Παρατείνεται μέχρι το 2015, η αποπληρωμή για τα σεισμόπληκτα δάνεια των επιχειρήσεων. Η σχετική υπουργική απόφαση, δημοσιεύθηκε ήδη στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Το Επιμελητήριο Αχαΐας, υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή, αποτελεί «ανάσα» για πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, που λόγω της οικονομικής κρίσης, δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των δανείων.

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση, οι επιχειρηματίες, μπορούν να παρατείνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 2015, μέσω μιας νέας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης επταετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος τεσσάρων ετών και θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα της εκταμίευσης ως τις 31/12 του 2012.

Επίσης, για το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων της περιόδου χάριτος που αφορούν στο χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2010, προβλέπεται πως κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010, ενώ οι μη επιδοτούμενοι τόκοι της περιόδου χάριτος που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2012, δεν κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους βαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις.


zougla.gr