Την άμεση τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, ζητά με επιστολή που απέστειλε προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ο βουλευτής Χανίων του Πασοκ Σήφης Βαλυράκης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Ο νομός Χανίων διαθέτει σημαντικούς υδατικούς πόρους υπόγειων και επιφανειακών νερών, που οφείλονται στο μεγάλο μέσο ετήσιο ύψος βροχής και χιονιού και στις ευμενείς υδρογεωλογικές συνθήκες λόγω της ύπαρξης του μεγάλου ορεινού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων τα οποία αποτελούν τον υδροσυλλέκτη του νομού και τροφοδοτούν τον υπόγειο ορίζοντα. Όμως, όπως είναι γνωστό, στην Κρήτη έχουμε βροχές και χιόνια μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ οι υδατικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλες κατά τη θερινή περίοδο. Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πλούσιων αυτών υδατικών πόρων απαιτείται σχεδιασμός και κατασκευή υδροληπτικών έργων στους υπόγειους υδροφορείς. Επίσης απαιτείται κατασκευή Φραγμάτων – Ταμιευτήρων, για αποθήκευση των χειμερινών απορροών, ώστε να υπάρχει επάρκεια κατά τη θερινή περίοδο.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ), ο οποίος είναι ο πιο παλιός αναπτυξιακός οργανισμός της χώρας, σχεδιάζει την υλοποίηση πολύ σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού», που προβλέπει την ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής, σε όλες τις μορφές που διατίθενται από τη φύση. Το σχέδιο περιλαμβάνει αφενός έργα άμεσης ανάγκης και απόδοσης σε περιοχές καλλιεργημένες και τουριστικά ανεπτυγμένες και αφετέρου έργα αρδευτικά και υδρευτικά, που μπορούν να λειτουργήσουν προσωρινά, μέχρι να συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα σε τελική φάση.

Ο ΟΑΔΥΚ, λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία, η οποία διοικείται από 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και έως 31 Δεκ 2010, τις θέσεις των αντιπροέδρων κατείχαν οι Νομάρχες Χανίων και Ρεθύμνου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης εκπρόσωποι των ΤΕΔΚ Χανίων και Ρεθύμνης, εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων.

Όμως ο ζωτικός αυτός οργανισμός για την ανάπτυξη της Δυτικής Κρήτης και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2009, χωρίς Γενικό Δντη, οπότε και παραιτήθηκε ο προηγούμενος. Παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις των Βουλευτών και των φορέων του νομού και τις ομόφωνες προτάσεις τους, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Υπουργείο σας. Η απουσία Διοίκησης στον Οργανισμό έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του Οργανισμού, αφού χωρίς Διοίκηση είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν τα διοικητικά και κυρίως τα οικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Σήμερα ο ΟΑΔΥΚ, παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, καθώς είναι υπερχρεωμένος και όλες οι επιχορηγήσεις που κατά καιρούς έχει εισπράξει από την Κυβέρνηση, χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των μισθών του υπεράριθμου προσωπικού. Παράλληλα η ανικανότητα είσπραξης των ανεξόφλητων οφειλών από ιδιώτες αλλά και δημόσιους φορείς έχει οδηγήσει τον οργανισμό σε οικονομικό αδιέξοδο και μόνη λύση για να υπάρξει οικονομική εξυγίανση είναι να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αποπληρωμής των οφειλών προς τον ΟΑΔΥΚ με ταυτόχρονη ορθολογική στελέχωση του οργανισμού σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες.Ύστερα από τα παραπάνω, εκτιμώ ότι είναι άμεσης προτεραιότητας η τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στον ΟΑΔΥΚ, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την υλοποίηση ενός στρατηγικού προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης, ώστε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του σε τοπικό επίπεδο κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη και των αναγκών του.»