Ένα καλός ιατρικός έλεγχος πριν από ένα πρόγραμμα άσκησης, είναι πάντα μια καλή ιδέα. Επειδή όμως, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, η ιατρική κοινότητα όρισε κάποια κριτήρια, ώστε όσοι τα έχουν να είναι πιο συνεπείς με τις ιατρικές τους εξετάσεις.

Όσοι λοιπόν έχουν περισσότερους από 2 παράγοντες κινδύνου στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει πάντα να ελέγχονται ιατρικά, πριν από ένα πρόγραμμα άσκησης και αν είναι δυνατόν να γυμνάζονται με την επιτήρηση κάποιου γιατρού σε οργανωμένα γυμναστήρια:


 
Θετικοί Παράγοντες Κινδύνου Ορισμός Κριτηρίων
Οικογενειακό Ιστορικό Έμφραγμα του μυοκαρδίου, bypass, αιφνίδιος θάνατος πριν από τα 55 έτη πατέρα ή άλλου πρώτου βαθμού αρσενικού συγγενή, η πριν τα 65 της μητέρας ή άλλου θηλυκού συγγενή πρώτου βαθμού.
Κάπνισμα Καπνιστής ή κάποιος που έκοψε το τσιγάρο στους προηγούμενους 6 μήνες.
Υπέρταση Συστολική Πίεση>140 mmHg η διαστολική Πίεση >90 mmHg που έχει διαπιστωθεί τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές μετρήσεις, ή αν λαμβάνει αντιυπερτασικά φάρμακα.
Δυσλιπιδαιμία LDL>130 mg/dl, ή HDL<40 mg/dl, ή αν λαμβάνει αντιλιπιδαιμικά φάρμακα. Ένα υπάρχει μόνο η ολική χοληστερίνη να είναι >200 mg/dl
Διαταραχή ανοχής γλυκόζης Γλυκόζη νηστείας> 100 mg/dl, που να επιβεβαιώνεται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές μετρήσεις
Παχυσαρκία ΒΜΙ>30 , ή Περίμετρος μέσης>102 εκ. για τους άνδρες και >88 για τις γυναίκες, ή αναλογία περιμέτρου μέσης/ισχύων >0.95 στους άνδρες και >0.86 στις γυναίκες.
Καθιστική ζωή Άτομα που δεν συμπληρώνουν 150 λεπτά μέτριας έντασης φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα.

 

Αρνητικός Παράγοντας Κινδύνου Ορισμός Κριτηρίου
HDL >60 mg/dl

(iator)