Ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Μπατζέλης στα πλαίσια των επαφών που πραγματοποίησε στην Αθήνα στα πλαίσια της ανασυγκρότησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του οργανισμού, είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ Θεμιστοκλή Λέκκα και τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων Γιάννη Πάσσιο.

Στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη ΕΥΔΑΠ (τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού) σε θέματα όπως:

1/ Το σχεδιασμό και τη πρόβλεψη της αξιοποίησης και της διάθεσης του απορριπτόμενου υδατικού δυναμικού κατά την περίοδο έκτακτων περιστατικών και λειψυδρίας.

2/ Την επανεξέταση και τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των δικτύων.

3/ Τη βελτιστοποίηση στη διαχείριση του παρεχόμενου νερού σε περιόδους αιχμής.

4/ Τη προσαρμογή των προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και το τηλεχειρισμό των αντλιοστασίων του Ο.Α.ΔΥ.Κ.

«Οι στρατηγικές συνεργασίες σε όλα τα θέματα και η απόκτηση τεχνογνωσίας με στόχο τη καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, και τη προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα για τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. και προς τη κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε τη προσπάθειά μας», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ.Μπατζέλης.