Το εργασιακό trafficking και η αδήλωτη εργασία είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς της παραοικονομίας και φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει πανευρωπαϊκή έξαρση. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε., κ. Μιχάλης Χάλαρης, μιλώντας στη Συνάντηση Εργασίας για την Εμπορία Ανθρώπων και την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Κύπρο, που διοργανώθηκε στις 22-02-2011 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» από το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ, γεγονός που την κατατάσσει δεύτερη μεταξύ των μελών των 27 χωρών της ΕΕ. Ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, επεσήμανε ότι η πλειονότητα των αδήλωτων εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχικοί και μετανάστες), οι οποίες δεν έχουν οικεία δύναμη να διαπραγματευθούν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Στην Ελλάδα, η καταπολέμηση του Human Trafficking (ΤΗΒ) συνδέεται με την καλύτερη διαχείριση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών που δέχεται η Ε.Ε. εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία εντείνει το πρόβλημα της οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Εν συνεχεία ο κ. Χάλαρης αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες και στα αποτελέσματα του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση, αλλά και τη συσχέτισή τους με την αδήλωτη εργασία.

Σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα μικτά κλιμάκια ΣΕΠΕ - ΕΥΠΕΑ το 2010 σε 27.538 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών επιχειρήσεων, ο αριθμός των εργαζομένων είναι 77.666 και ο αριθμός των ανασφάλιστων εργαζομένων είναι 19.435. Από τους 19.435 οι 6.687 είναι αλλοδαποί και αντιπροσωπεύουν το 31,54% σε σχέση με τον αριθμό των αλλοδαπών εργαζομένων που αντιστοιχεί στις 21.119 για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Ο κ. Χάλαρης επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο του εργασιακού trafficking και το Σ.ΕΠ.Ε. εντάσσει την ελεγκτική του δράση σε κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας όπου είναι πιθανό να υπάρχουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης (τεχνικά - οικοδομικά έργα, γραφεία ευρέσεως εργασίας, νυχτερινά κέντρα κ.τ.λ.). Τόνισε επίσης, ότι το Υπουργείο Εργασίας, αποφασισμένο να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου, αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε μετανάστες, αλλά και αυστηρές κυρώσεις σε εργοδότες που απασχολούν προσωπικό με μαύρη εργασία.

protothema.gr