Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει την ετήσια τελετή απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διπλωμάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 & ώρα 11:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Πρόκειται να απονεμηθούν συνολικά 104 διπλώματα: 11 από το Γενικό Τμήμα, 40 από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 6 από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 17 από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και 30 από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.