Ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια και Περιβάλλον» διοργανώνει ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:30-21:30 στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Χανιά.

Κύριοι ομιλητές:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ»

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ »

ΝΤΕΝΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Πρόεδρος Περιφερειακού τμήματος ΠΑΣΔΜΗΠ Κρήτης-Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΔΜΗΠ
«Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης στρογγυλό τραπέζι με απόψεις και θέματα των φοιτητών και των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος.