Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, τεχνική συνάντηση των κλιμακίων ΠΟΕ, που έχουν συσταθεί για τον έλεγχο των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Σκοπός της συνάντησης, που έγινε υπό την προεδρία της Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, κας Άννας Βασιλάκη, και στην οποία συμμετείχαν στελέχη των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνης και Χανίων ήταν να συζητηθούν τα προβλήματα, που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων στις επιχειρήσεις και να οριστεί ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών.